Konferencja “Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”

27.02.2015 r. w. Makiejewce odbyła się Konferencja “Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia” (Joann Paweł II). W Donbasie trwa wojna, ale staramy się dalej żyć i wspólnie działać. 

Konferencja 27.02.2015

W I części Konferencji bili rozpatrywane pytania II Wojny Światowej, rolę różnych krajów w walce z nacyzmem. W II części prezentowana osoba Jana Pawła II jak przykład osoby strzegącej pokoju i tolerancji. Referaty o Janie Pawle II przedstawili słuchacze szkoły sobotniej TKP „Polonia” Genadij Sulimow i Olga Nieskorodz.

Była także przedstawiona piękna wystawa fotografij Jana Pawła II (autor Adam Bujak), uprzejmie wydana dla naszego Towarzystwa Ks. Ryszardem Karapudą. Wystawę o Janie Pawle II zaprosili do innych szkół m. Makiejewki.

Konferencja. Wystawa Jan Paweł II

W Konferencji wzięli udział nauczyciele historii szkół m. Makiejewki, przedstawiciele narodowości Donbasu: Białoruśini, Grecy, Żydzi, Tatarzy, Cyganie, Rosjanie, Ormianie, studenci donieckich uczelni, uczni starszych klas szkół m. Makiejewki.

Serdecznie dziękujemy za udział!


Редактор

Нет комментариев

Оставить комментарий

 

— required *

— required *

© 2020 Разработка сайта 2fox.org